Μοντέλα αριθμητικής πρόγνωσης του καιρού: Ένα ισχυρό εργαλείο για την μελέτη της ατμόσφαιρας (στα Ελληνικά)


Ημερομηνία
Τοποθεσία
Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελλάδα
Σύνδεσμοι