Δεξιότητες

Αριθμητικά μοντέλα

WRF, WRF-Chem, WRF-SFIRE, WRF-Hydro, RayMan

Προγραμματισμός

Fortran, NCL, Python, NCO, CDO, GDAL

Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών

QGIS, ArcGIS

Επαγγελματική απασχόληση

 
 
 
 
 
March 2014 – Present
Αθήνα, Ελλάδα

Συνεργαζόμενος Ερευνητής

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Η εργασία μου περιλαμβάνει την εφαρμογή περιοχικών ατμοσφαιρικών μοντέλων (WRF, WRF-Chem, WRF-SFIRE, WRF-Hydro) και μοντέλων άνθρωπό-βιομετεωρολογίας (RayMan) στα πλαίσια τόσο της έρευνας (μελέτη του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος και του κλίματος) όσο και της επιχειρησιακής πρόγνωσης. Τα ειδικότερα μου καθήκοντα και δραστηριότητες περιλαμβάνουν:

 • Υπεύθυνος για τις ερευνητικές δραστηριότητες με αντικείμενο την άνθρωπό-βιομετεωρολογία και βιοκλιματολογία.
 • Υπεύθυνος για την ανάπτυξη και την επιχειρησιακή εφαρμογή του συστήματος πρόγνωσης εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, με βάση το συζευγμένο μοντέλο WRF-SFIRE.
 • Υπεύθυνος για την ανάπτυξη και την επιχειρησιακή εφαρμογή των υπηρεσιών πρόγνωσης καιρού, συμπεριλαμβανομένων των προγνώσεων κεραυνικής δραστηριότητας, με βάση το μοντέλο WRF (http://meteo.gr/meteomaps/wrf_slp.cfm).
 • Υπεύθυνος για την επιχειρησιακή εφαρμογή των προγνώσεων σκόνη, με βάση το συζευγμένο μοντέλο WRF-Chem (http://meteo.gr/meteomaps/wrf_dust.cfm).
 • Υπεύθυνος για την ανάπτυξη και την επιχειρησιακή εφαρμογή του προγνωστικού συστήματος ΑΙΟΛΟΣ-ΡΙΟ2016 για την υποστήριξη της Ελληνικής Ολυμπιακής Ομάδας Ιστιοπλοϊας κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων 2016, Ρίο (http://www.meteo.gr/meteoplus/rio2016.cfm).
 • Πρόσωπο επικοινωνίας και υπεύθυνος για τις ερευνητικές δραστηριότητες στο πλαίσιο του “Convective phenomena at high resolution over Europe and the Mediterranean” CORDEX FPS (https://www.cordex.org/cordexnews/276-fps-2.html).
 • Επικεφαλής της ερευνητικής πρωτοβουλίας “Impacts of dust on Mediterranean cyclones” στο πλαίσιο της επιστημονικής ομάδας “Med-Cyclones” του Hydrological Cycle in the Mediterranean Experiment (HyMeX).
 • Πρόσωπο επικοινωνίας και υπεύθυνος για τις ερευνητικές δραστηριότητες στα πλαίσια της ερευνητικής πρωτοβουλίας “Study of a haboob in Iran” του WMO SDS WAS.
 
 
 
 
 
May 2013 – January 2014
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Συνεργαζόμενος Ερευνητής

Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας

Καθήκοντα και δραστηριότητες:

 • Υπεύθυνος για τις ερευνητικές δραστηριότητες σχετικές με την προσομοίωση της μετεωρολογίας, του περιοχικού κλίματος και του άνθρωπό-βιοκλίματος.
 • Υπεύθυνος για την ανάπτυξη και την επιχειρησιακή εφαρμογή 2 προγνωστικών συστημάτων: 1 για την αριθμητική πρόγνωση του καιρού (http://lap.physics.auth.gr/forecasting/index2.php) και 1 για περιβαλλοντικούς δείκτες (http://lap.physics.auth.gr/forecasting/index_aq.php).

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

25 δημοσιεύσεις με συνολικά 295 αναφορές (h-index=10)

Περισσότερες δημοσιεύσεις

(2019). CORDEX-WRF v1.3: development of a module for the Weather Research and Forecasting (WRF) model to support the CORDEX community. Geoscientific Model Development 12:1029-1066.

PDF

(2019). Modeling lightning density using cloud top parameters. Atmospheric Research 222:163-171.

PDF

Πρόσφατες & επόμενες ομιλίες

Ανάπτυξη προγνωστικού συστήματος ταχείας απόκρισης για την πρόγνωση της εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών στα πλαίσια του προγράμματος DISARM (στα Ελληνικά)
Mar 14, 2019 12:00
Climate modeling and applications (στα Αγγλικά)
Nov 20, 2018 09:30
Κλίμα και κλιματική αλλαγή (στα Ελληνικά)
Oct 11, 2018 10:00
Μοντέλα αριθμητικής πρόγνωσης του καιρού: Ένα ισχυρό εργαλείο για την μελέτη της ατμόσφαιρας (στα Ελληνικά)
Dec 13, 2017 12:30
The WRF-Chem model: Overview, capabilities, examples (στα Αγγλικά)
Oct 11, 2017 12:30

Πρόσφατες αναρτήσεις

“Opportunities don’t happen. You create them.” (Chris Grosser) “Success is the sum of small efforts, repeated …

Επικοινωνία

 • thgian@noa.gr
 • +30 210 810 9140
 • theodore.mg
 • Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστ. Ερευνών Περ/ντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης, Βασ. Παύλου & Ι. Μεταξά, 15236, Πεντέλη, Ελλάδα